Услугата DHCP във Windows Сървър 2016

DHCP сървъра използва протокола DHCP. Това е нужно на клиентските машини автоматично да им се настройва мрежата. Ще се запитате за какво е нужно, при условие, че може да си ги настроите за отрицателно време. Това е така но си представете мрежа с 200 и нагоре компютри. Ще бягате на всеки един ли да го дефинирате, или сървъра да свърши автоматично тази задача? И ако сме се убедили, че е необходимо да започваме. Инсталирането на услугата започва с:

Pic1

От лентата избираме Manage, после Add Roles and Features. Инсталирането на услуги става винаги през Manage > Add Roles and Features.

Pic2

Next > за продължение.

Pic3

Избираме да инсталираме Role-based or feature-based installation. Next > за продължение.

Pic4

Указваме, че ролята ще се инсталирана на Core. Това е сървъра върху който работим.

Pic5

Избираме инсталация на DHCP Server.

Pic6

Тука освен ролята избираме и Include management tools. Това инсталира освен ролята DHCP Server и програми за управление и настройка на ролята. Add Features за продължение

Pic7

Next > за продължение с инсталацията. По-принцип се избират няколко роли за инсталиране на веднъж, но тук ще показваме една по-една за да се знае, коя за какво се ползва.

Pic8

Предлага да инсталираме допълнителни помощни програми към ролята. Аз ползвам доста често Telnet, затова я инсталираме клиентската част сега. Next > за продължение.

Pic9

Next > за продължение.

Pic10

Install за да завършим с инсталацията. Инсталацията продължава определено време. Изчакваме до появата на следния екран:

Pic11

Появява се надпис с който предупреждава, че инсталацията е завършила. Трябва да натиснем върху флагчето за да видим забележката. Close за да затворим прозореца. С това инсталацията на ролята завърши. Сега натискаме върху Флагчето с удивителен знак

Pic52

Отваря се меню:

Pic12

Избираме Complete DHCP configuration.

Pic13

Тъй като нямаме още домейн, то ще се създадат две групи, DHCP Administrators и DHCP Users. Commit за продължение

Pic14

Предлага да рестартираме услугата за да се наложат правилата върху двете групи които се създадоха. Close за завършване.

Pic15

Вече в Tools за появи меню DHCP. От там се управлява DHCP сървъра. А сега да видим дали наистина са се появили тези групи. За целта:

Pic16

Tools > Computer Management.

Pic17

Имаме ги двете групи. DCHP Users могат само да разглеждат правилата, а DHCP Administrators могат да ги управляват. От тук указваме кой какви права да има върху DHCP сървъра. Сега да открием конзолата за управление на DHCP сървъра:

Pic18

Между другото ролята DHCP се появи и в лявата част на прозореца. От там може да се види на кой сървър управляваме ролята.

Pic19

От тук може да се пуска и спира услугата, да се прави backup и restore на настройките, както и много други неща. Първото нещо което ще направим е да укажем услугата на кой мрежови интерфейс ще работи:

Pic20

С десен бутон на мишката върху core, избираме Add/Remove Bindings….

Pic21

Така избираме на кой интерфейс ще работи DHCP услугата. OK за продължение. А сега да създадем масива от адреси, който ще се раздава.

Pic22

New Scope…

Pic23

Next > за продължение.

Pic24

Даваме име на масива.

Pic25

Ще се раздават адреси от 192.168.0.200 до 192.168.0.250. На практика клиентите ще получават адреси в този диапазон. Маската ще е 255.255.255.0.

Pic26

Ще кажем адресите 192.168.0.230, 192.168.0.231, 192.168.0.232 и 192.168.0.233 да не се раздават на клиентите. Натискаме бутона Add за да ги добавим в изключението.

Pic27

Next > за продължение.

Pic28

Предлага колко време да живее запазения адрес на клиента. В случая е 8 дена. След осмия ден ще му раздаде ново IP.

Pic29

Предлага да конфигурираме допълнителни опции за DHCP. За сега няма да ги ползваме No. I will configure these options later. Next > за продължение.

Pic30

Finish за край.

Pic31

Появи се областта в която ще се раздават адреси.

Pic32a
Pic32

Избираме Properties

Pic33

Това което създадохме до сега. Избираме таба DNS.

Pic34

Тази функция е много опасна затова да я изключим.

Pic35

Трябва да се получи горната картинка.

Pic36

Тука указваме по кой протокол ще раздаваме адреси. Малко повече внимание за Subnet delay. Решаваме, че в мрежата ще действат два DHCP сървъра. Ако единия откаже другия да раздава адреси. И ако на този Subnet delay е 0ms, а на другия е 1000ms (1s), то ще получи адрес от този сървър. Ако по някаква причина този отпадне то клиента ще получи адрес от другия сървър. В случая нямаме друго DHCP, затова го оставяме на 0.

Pic37

За да започне да раздава тази област адреси трябва да изберем Activate. Почти сме готови. Трябва само да укажем кой DNS ще се раздава и кой шлюз. Те могат да се укажат в Scope > Scope Options или в Server Options. Идеята е следната: - В локалната мрежа може да има два и повече пула. Примерно един за администрация друг за касиери и т.н., затова шлюза по подразбиране ще се укаже в Scope > Scope Options - DNS-те се отнасят за всички затова те ще бъдат в Server Options. Там ще се укажат и още някои неща. Започваме с шлюза:

Pic38

Избираме Configure Options…

Pic39

От тук избираме ‘003 Router’. После указваме адреса на пътя по подразбиране. В случая е 192.168.0.1. Това е адреса на мрежовия ни интерфейс LAN. Тъй като няма дефинирана друга мрежа на този интерфейс, то няма и друг пул, значи няма да има и друг Route. Сега да укажем DNS-ите.

Pic40

Избираме Configure Options…

Pic41

От тук избираме 006 DNS Servers. После указваме адреса който да се раздава за DNS сървър. В случая това е публичния DNS на Google, тъй като нямаме изграден наш. Впоследствие това ще се промени.

Pic42

След това избираме 015 DNS Domain Name. Тука се задава DNS суфикса на домейна. Така хоста core ще получи пълно име: core.tlan.net.

Pic43

В крайна сметка се получи горната картинка. В Server Options се дефинираха DNS Servers и DNS Domain Name.

Pic44

А в Scope Options се дефенира Router. Обаче DNS Servers и DNS Domain Name се наследиха, това означава, че с по-голям приоритет са дефинираните неща в Server Options, защото това което е указано тук се наследява във всички Scope Options. Обратното обаче не важи. Остана да укажем как да привържем дадено IP към определен MAC адрес. За целта нека една клиентска машина си вземе от DHCP настройките.

Pic45

Виждаме, че на клиента е раздал IP адрес 192.168.0.200. Това е адрес от указания пул.

Pic46

С десен бутон на мишката върху адреса и избираме Add to Reservation.

Pic47

Адреса успешно е резервиран.

Pic48

Проблема е, че така указваме адрес който е раздаден вече да се резервира. Ако искаме да резервираме адрес точно който искаме то:

Pic49

New Reservation…

Pic50

Указваме за кого резервираме, на кой адрес, с кой MAC и с какъв протокол.

Pic51

Като цяло това е. За повече информация към Google. Следващата тема ще е Услугата DNS във Windows Сървър 2016.