Инсталиране на .NET 3.5

Темата е много интересна, не защото е кой знае колко сложно колкото има специфика. Ако се помъчите да смъкнете инсталационния пакет от сайта на Майкрософт и да го инсталирате, ще даде грешка. В нета ще откриете хиляди начина на решаване на проблема, а най-безболезнено става по следния начин: - Вземате инсталационния носител, - Ако приемем, че е ISO файл отваряте го и търсите директория \sources\sxs; - Съдържанието на тази директория копирате в C:\TEMP\SXS; - Отваряте PowerShell като Administrator; - Вътре пишете следното:

dism.exe /online /enable-feature /featurename:NetFX3 /All /Source:c:\temp\sxs /LimitAccess


Започват да се качват обновяванията. Изчаквате определено време до получаване на следния отговор.

The operation copleted successfully.


Това е, вече има инсталирана версия на .NET 3.5 и по-стара.