Спецефични инсталации

В този раздел ще се постарая да покажа по-специфичните инсталации, които искат доста ровене в Интернет за да се случат. Темите ще са специфични за Български пощи, но това не означава, че хора извън тази структура няма да се сблъскат с посочените проблеми. И така да започваме.