Cobian Reflector

По стари спомени автора на програмата е от Куба. Предната версия която дълги години ползвах се казваше Cobian BackUP. Разбира се по-стара версия с по-малко възможности и се наложи да я сменя. Колегата е направил по-нова с повече възможности и сега ще се помъча да я демонстрирам. Започваме със смъкване на програмата от: https://www.cobiansoft.com/

Инсталиране на Cobian Reflector

Самата инсталация протича по следния начин:

Pic01

Избираме език за инсталация. В случая е Английски.

Pic02

Прочетете лицензионната политика и ако сте съгласни продължете.

Pic03

Изберете място къде да се инсталира програмата.

Pic04

Важно !!! За да работи програмата във фонов режим трябва да се инсталира като сървис. Освен че работи като сървис, трябва да се определи потребител с администраторски права имащ управление върху сървиса. В моя случай инсталираме като сървис, потребителя CCCP е администратор във Windows-a. Програмата стартира автоматично със стартиране на Windows. Инсталирам и Shadow Copy за да мога да правя архивиране на заден план по време на работа.

Pic05

Начало на инсталацията.

Pic06

Инсталацията завърши успешно. В по-долни примери ще покажа как се прави резервно копие на някоя наша папка на компютър в локалната мрежа и на компютър в Интернет.

Резервно копиране на компютър в локалната мрежа

Pic07

Създаваме нова задача за резервно копие.

Pic08

Избираме Differental backup. Искаме да ни прави първия ден пълно копие, а останалите 6 дена да прави копие само на файловете с промени.

Pic09

Добавяме папката на която ще правим копие.

Pic10

Избираме коя точно папка ще дублираме.

Pic11

Папката за дублиране е избрана. Да укажем къде ще направим копие.

Pic12

В случая ще е върху компютър от локалната мрежа. Тук има една уловка. Компютъра на който е инсталиран Cobian Reflector трябва да има достъп до компютъра на който ще слага копието. Трябва да има права за записване върху папката от Destination. Ако няма тези права то погледнете когато стигнем до Advanced. .

Pic13

Дефинирахме на кое ще правим копие и къде ще го сложим. Продължаваме с таблицата Schedule

Pic14

Правим архив през цялата седмица (Weekly), избираме всички дни от седмицата (от понеделник до неделя).

Pic15

Продължаваме да избираме, като казваме в колко часа да почне създаването на копие. Избираме ново време.

Pic16

Архива го правя псред нощ. Тогава никой не работи на компютъра, а той денонощно е включен.

Pic17

В крайна сметка трябва да се получи горния екран. Копие ежедневно през цялата седмица в 4.00 през ноща.

Pic18

Тук има един трик. Правя копие 2 седмици. Пълни архиви правя в Неделите. През останалите дни правя архиви само на различните файлове и директории. Когато мине втория пълен архив и дойде време на третия пълен архив, то той препокрива първия пълен архив. Така имаме архив за 2 седмици.

Pic19

Копието на данни се архивира във вид ZIP. Compress files individually - прави множество архиви. Удобно е когато архива се качва в Интернет. По-леко е да пратиш по Интернет много малки архиви отколкото да качиш един голям архив. Separated monolithic archives - прави един архив на няколко дяла. Не съм го ползвал и не виждам смисъл от него. Горния вариант е по-логичен. Global monolithic archive - прави един голям архив. Лично аз архивирам на отделни задачи не големи папки и затова ползвам тази опция.

Pic20
Pic21
Pic22
Pic23

Няма да се прави архив на файлове с разширение MP3. В изключението можете да сложите всички файлове като филми примерно или там каквото не трябва да архивирате.

Pic24

Много важен момент. За смяната на атрибутите на архива и наименованието на архива не е толкова важно, макар че има значение. Погледнете секцията Impresonation. Ако се сещате когато записвахме архива на другия компютър от мрежата казахме, че трябва да имаме право върху него за тази цел. А сега си помислете, че са Ви казали с еди какво си име и парола се достъпа отсрещния компютър. На практика имате права само върху Вапия компютър. То тогава създавате този потребител който са Ви дали и на вашия компютър и в тази секция описвате дадения ви потребител с име и парола.

Pic25

Задачата за архивиране и създаване на копие е завършена.

Резервно копие на компютър в Интернет

Имаме копие въху машина от локалната мрежа. На същата задача ще направим копие и в Интернет за още по-голяма сигурност

Pic26

Щракаме два пъти с мишката върху създадената вече задача.

Pic27

В частта Destination добавяме нова локация.

Pic28

Новата локация ще е в Интернет. Връзката ще е по протокол SFTP.

Pic29

Настройки на хоста за достъпване в Интернет, името и паролата с които ще се влиза. Накрая и папката където ще се поставят архивите. Натискаме бутона за тест на настройките.

Pic30

Потвърждаваме, че това са реалните настройки които направихме и сме готои за тест.

Pic31

Теста мина успешно. Свързахме се с компютъра в Интернет. Името и паролата са верни. Достигнахме до папката където ще се копира архива. Качихме един файл за тест и накрая се разкачихме от компютъра.

Pic32

ОК защото настройките са верни и завършваме задачата.

Pic33

Забележете, задачата копира архива на две места вече. Един път в локалната мрежа и още един път в Интернет. ОК за край на задачата.

Pic34

Поглед върху цялата задача с подробности. С това приключваме демонстрацията.