Контролен панел

Ето и първия проблем при ограничения потребител. Представете си, че сте се свързали отдалечено на компютъра на касиера. По-подразбиране той е с много ограничени права. Примерно иска да въведе някакво число по-малко от 1. За изненада вместо . числото е разделено с ,. Това се корегира но за целта трябва се изберат регионални настройки от контролния панел. Тука ще се постарая да покаже най-често използваните неща от контролния панел, каот укажа кой файл за какво се използва. Control panel tool Command ----------------------------------------------------------------- Accessibility Options control access.cpl Add New hardware control sysdm.cpl add new hardware Add/Remove Programs control appwiz.cpl Date/Time properties control timedate.cpl Display Properties control desk.cpl findfast control findfast.cpl Fonts Folder control fonts Internet properties control inetcpl.cpl Joystick properties control joy.cpl Keyboard Properties control main.cpl keyboard Microsoft Exchange control mlcfg32.cpl (or Windows Messaging) Microsoft Mail Post Office control wgpocpl.cpl Modem properties control modem.cpl Mouse properties control main.cpl Multimedia Properties control mmsys.cpl Network properties control netcpl.cpl NOTE: In Windows NT 4.0, Network properties is Ncpa.cpl, not Netcpl.cpl Password properties control password.cpl PC Card control main.cpl pc card (PCMCIA) Power Management (Windows 95) control main.cpl power Power Management (Windows 98) control powercfg.cpl Printers Folder control printers Regional Settings control intl.cpl Scanners and Cameras control sticpl.cpl Sound Properties control mmsys.cpl sounds System Properties control sysdm.cpl НАЧИН НА ИЗПОЛЗВАНЕ !!! В лентата за търсене "SEARCH" пишете файла който искате да стартирате. В търсещата лента ще се появи файла който търсете. Ако не трябва да е администраторски права просто се стартира. Ако пък трябва да е с администраторски права, то ще го разгледаме в следващата тема. И сега да се върнем на горния пример. Да накараме разделителя да е . а не ,. От горе казаното избираме да стартираме файла intl.cpl. Това ще ни отвори прозореца за редактиране на регионалните настройки от контролния панел. Настройваме си го по наши предпочитания и сме готови.