Администраторски права на ограничения потребител

Тук ще се помъча да покажа как потребителя с ограничени права да стартира програми и приложения с администраторски права. Примери много, идва ми на ум да се деинсталира дадено приложение. Потребителя няма тези права, но администратора на локалния компютър може да направи това. В този пример ще се покажат две неща, как да се стартира команден ред с администраторски права и от командния ред да се изтрие програма. За начало да стартираме команден ред с администраторски права. В търсещата лента пишем "RUN" Отваря се прозорец в който пишем следното:

runas /user:administrator cmd

Отваря се команден ред, пишем паролата на локалния администратор и имаме шел с администраторски права. В него може да се изпълняват команди с администраторски права. Първа задача: Да се деинсталира определена програма. За примера ще деинсталираме "VMware Player" В шела с администраторски права пишем:

C:\>wmic wmic:root\cli> wmic:root\cli>product get name Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x64 9.0.30729.4148 Microsoft Visual C++ 2010 x64 Redistributable - 10.0.40219 Microsoft Visual C++ 2019 X86 Minimum Runtime - 14.20.27508 Microsoft Visual C++ 2010 x86 Redistributable - 10.0.40219 WMware Player wmic:root\cli>product where name=”name of program” call uninstall

Излиза предложение да се съгласим с деинсталацията, потвърждаваме с Y и продължаваме. Изчаква се определено време, след завършване на деинсталацията излизаме от шела. А сега да променим настройките на мрежовия интерфейс. Отново в шела с администраторски права пишем следното:

C:\> netsh netsh> interface set interface name="Ethernet" admin=DISABLE netsh> interface set interface name="Ethernet" admin=ENABLE netsh> interface ip set address name="Ethernet" static 10.25.3.211 255.255.248.0 10.25.0.1 gwmetric = 1 netsh> interface ipv4 set dnsserver name="Ethernet" static 10.100.124.13 both netsh> interface ipv4 add dnsserver name="Ethernet" 10.100.124.14 index=2


Всичко това може да се направи в .BAT файл който да се стартира с администраторски права.