MikroTik L2TP VPN

Не отдавна ми се наложи да изградя VPN връзка с микротик ос. Четох доста по темата и установих, че е най добре да се изгради с L2TP. До тук трябва да имаме следното: - Връзка към Интернет на рутера и отдалечения компютър; - NAT на интерфейса към Интернет на рутера; - Компютър в локалната мрежа към който ще се достъпва от отдалечения компютър.


img01

На схемата се вижда, че имаме компютър който е свързан към Интернет. Той ще играе ролята на отдалечения компютър изграждащ VPN връзка с рутера. В случая неговото IP не ни вълнува. Още имаме рутер който също е свързан с Интернет. Неговото IP е 185.163.245.186. Към локална мрежа интерфейса на рутера има IP 10.25.0.2/21. В локалната мрежа имаме и компютър с IP 10.25.2.11/21. Идеята е отдалечения компютър да достъпи локалния чрез VPN връзка.

Конфигуриране на рутера

Приемаме, че рутера е настроен да се свързва към Интернет. Имаме NAT на интерфейса гледащ към Интернет. Първото нещо което е необходимо да се стартира L2TP сървъра.

[admin@MikroTik] /interface l2tp-server server [admin@MikroTik] /interface l2tp-server server> set enabled=yes [admin@MikroTik] /interface l2tp-server server> set authentication=mschap2 [admin@MikroTik] /interface l2tp-server server> set use-ipsec=yes [admin@MikroTik] /interface l2tp-server server> set ipsec-secret=Pa$$w0rd [admin@MikroTik] /interface l2tp-server server> set one-session-per-host=yes [admin@MikroTik] /interface l2tp-server server> print enabled: yes max-mtu: 1450 max-mru: 1450 mrru: disabled authentication: mschap2 keepalive-timeout: 30 max-sessions: unlimited default-profile: default-encryption use-ipsec: yes ipsec-secret: Pa$$w0rd caller-id-type: ip-address one-session-per-host: yes allow-fast-path: no


Може и с една команда:

[admin@MikroTik] /interface l2tp-server server set enabled=yes authentication=mschap2 use-ipsec=yes ipsec-secret=Pass one-session-per-host=yes


През WinBox-a щеше да изглежда така: PPP -> Interface -> L2TP Server

img02

img03

ВНИМАНИЕ!!! IPSsec паролата може точно в този вариант да не я хареса защото символа $$ го приема като грешка. Пробвайте да ползвате някоя по проста примерно PaSSw0rd До тук имаме стартирал L2TP сървър. Сега трябва да укажем кои потребители имат право да се свързват към L2TP сървъра. Съществуват два метода, единия е потребителя да получава твърдо IP, което ние му укажем или другия вариант е да получава IP от DHCP.

Потребител с твърдо указани параметри.

[admin@MikroTik] ppp secret add name=Test1 password=test1 service=l2tp profile=default-encryption local-address=10.25.0.2 remote-address=10.25.0.91


През WinBox-a щеше да изглежда така: PPP -> Secrets -> +

img04

На практика потребител Test1 може да изгради VPN връзка към Микротик-а и да достъпи потребителя с IP 10.25.2.11

Отдалечения потребител получава динамично IP адреси.

Логиката е следната. В началото ще създадем пул за раздаване на IP адреси за VPN-а. След това ще създадем профайл за VPN-a. Накрая ще създадем потребител използващ профайла на VPN-a. Така като създаваме нов потребител ще му дефинираме само името и паролата, за останалото ще се грижи профайла. Започваме с пула от IP адреси.

[admin@MikroTik] ip pool add name=VPN-Pool ranges=10.25.0.95-10.25.0.98


През WinBox-a щеше да изглежда така: IP -> Pool -> +

img05

Сега да създадем и профайла.

[admin@MikroTik] ppp profile add name=L2TP-Profile local-address=10.25.0.2 remote-address=VPN-Pool dns-server=8.8.8.8


През WinBox-a щеше да изглежда така: PPP -> Profiles -> +

img06

И накрая преди да тестваме да създадем потребителя с динамични адреси.

[admin@MikroTik] ppp secret add name=Test2 password=test2 service=l2tp profile=L2TP-Profile


През WinBox-a щеше да изглежда така: PPP -> Secrets -> +

img07

До тук имаме два потребителя с които можем да тестваме VPN връзката.

Конфигуриране на отдалечения компютър

Ще покажа връзка на клиент с Windows операционна система към Микротика. Прехвърляме се на клиента с Windows и започваме. Settings -> Network & Internet

img08

VPN.

img09

+ Add a VPN connection.

img10

Попълваме по указания по-долу начин. Внимавайте, Вашето реално IP ще е различно.

img11

Натискаме бутона Save. Внимавайте в Pre-shared key, паролата трябва да съвпада с ipsec-secret от L2TP сървъра в Микротика.


img12

Натискаме бутона Connect.


img13

Това е, връзката е изградена. С ping от отдалечения компютър до локалния можете да проверите дали всичко работи.