Зануляване на рутер CISCO

Направо хващаме бика за рогата и започваме. Свързваме рутера с клиента с конзолен кабел. Пускаме рутера или го рестартираме. Когато започне зареждането (initial booting) натискаме клавишите Ctrl+Break за да влезем в ROMMON MODE. Понякога клавишната комбонация е: Ctrl+Shift+Break. Момента на натискане на клавишната комбинация е когато се появи надписа в терминала "Readonly ROMMON initialized". Ако не успеете да уцелите времето за натискане на комбинацията, а образа започне да се разопакова Self decompressing the image: ############################ и така нататък оставяме да си зарежда докато се появи надпис: rommon 1>. След това въвеждаме:

rommon 1> confreg 0x2142

След успешно въведена команда ни предлага да рестартираме рутера.


rommon 2> reset


След като се рестартира и зареди се появява надпис:

Would you like to enter the initial configuration dialog > [yes/no] no

Натискаме Enter за продължение след като сме избрали no.


Router> enable Router# erase startup-config Router# dir

Трябва да съществува примерно само c1841-advipservicesk9-mz.124-15.T1.bin (.bin) файла. Ако има други които не трябват може да се изтрият чрез:

Router# del flash:cr*.*

Това е само пример на командата. Внимавайте да не изтриете .bin файла.

Router# config t Router# config-register 0x2102

Това ще върне заводските настройки.

Router# wr

Записваме заводските настройки в рутера така, че след рестарта тези които сега създадохме да се заредят.

Router# reload

Рестартираме рутера. В следващите статии ще продължим с настройките и конфигурациите.


Иска ми се малко да обясня какво направихме, че така едни голи команди е леко мъгливо. При стартиране на рутера се зарежда ROM-a (ROMMON). Той съответно зарежда Flash паметта в RAM-a. (ROM) --> (FLAH) --> (RAM) В RAM-a се зарежда и NVRAM-a отделно от горната последователност. NVRAM-a съдържа конфигурацията на рутера, като пароли, IP адреси, интерфейси и т.н. Какво направихме ние ? Просто прескочихме зареждането на NVRAM-a в RAM-a, но пък за сметка на това заредихме FLASH-a в RAM-a. Така старата конфигурация която беше запазена в NVRAM-a не се зареди. Текущата конфигурация се записва в NVRAM-a под номер 0х2102. Тя на нас не ни трябва в началото. Ние заредихме конфигурация 0х2142, която е заводската конфигурация. След това заводската конфигурация я записваме като 0х2102 (текуща). И така заводските настройки стават текущи. Ами това беше в най-груб вид казано.