Първоначални настройки на Mikrotik

Прелюдие

В няколко статии ще се помъчим да създадем рутер, който ще има вградена защитна стена и какво ли още не. Ще изграждаме на основата на Mikrotik. Има няколко подхода в конфигурирането на RouterOS. Единия е с използването на WinBox, а другия е писане на команди в терминален режим. Всеки един от подходите има предимства и недостатъци. Използването на графична среда за конфигуриране има огромното предимство, прегледност и леснота за асимилация. Всичко щеше да е "цветя и рози", обаче има и потребители които ползват Linux. За тях е предвидено да се администрира през telnet, ssh или http. Ще се помъчим да ползваме всеки един от методите, като в бъдеще ще работим само през терминал.

Първоначално нулиране на RouterOS

След кто физически рутера е свързан към локалната машина, използвайки WinBox се опитваме да се свържем с RouterOS.

Pic01

Тъй като още нямаме дефинирани IP адреси на интерфейсите то връзката ще се осъществи чрез MAC адреса на устройството. По подразбиране потребителя е admin, а паролата е празна. Първия екран който се появява след влизането в RouterOS e:

Pic02

Имаме следните опции: или да съхраним базовите настройки по подразбиране или да занулим всичко. Добрия подход е зануляване и после изграждане на рутера по нашо желание.


Дефиниране на потребители

Първото нещо винаги е създаване на потребител различен от админ, с пълни права върху рутера. Впоследствие admin се забранява. От менюто System избираме Users след това натискаме бутона + и се отваря следния екран:

Pic03

Name: owner - име на потребителя с който се влиза в RouterOS Group: full - права на потребителя дефинирани от групата/full=пълни права върху рутера. Password: **** - парола която ще използва потребителя owner Confirm Password: **** - повторение на паролата за съвпадение След това от таблицата избираме потребителя admin и натискаме бутона - за да го изтрием.

Pic04

Ако дефинирахме през терминал то командата щеше да изглежда така:

/user add name=owner group=full password=12345 /user remove admin


Излизаме от RouterOS и се свръзваме наново вече с новия потребител owner.


Сега да защитим рутера, като изключим излишните сървиси. Ако по някаква причина са необходими винаги може да се включат. От IP избираме Services и се отваря следния прозорец:

Pic05

Маркираните сървиси ги изключваме като натиснем бутона X. Оставяме само winbox/http/ssh


Ако ползвахме терминален режим то командата трябваше да изглежда така:

/ip service set telnet disabled=yes set ftp disabled=yes set api disabled=yes set api-ssl disabled=yes set https disabled=yes set www-ssl disabled=no set winbox disabled=no set www disabled=no


Автоматично обновяване на версията

От меню System избираме Script.

Pic06

Отваря се нов прозорец. Натискаме бутона +

Pic07

В новия прозорец даваме име на скрипта (Name: AutoUpdate), и в прозореца Source: добавяме следното: /system package update check-for-updates once :delay 1s; :if ( [get status] = "New version is available") do={ install }

Pic08

Натискаме OK и сме готови с автоматичното обновяване. Сега трябва да кажем само през колко време и кога да се проверява за обновяване. Това става чрез:


От меню System избираме Sheduler.

Pic09

В новия прозорец натискаме бутона + за да добавим ново правило.

Pic10

Отваря още един нов прозорец. Даваме му име (Name: AutoUpdateShedule). Време в което да започне изпълнение на задачата (Start Time: 04:00:00) и самото събитие (On Event: AutoUpdate)

Pic11

Така вече имаме дефиниран скрипт за обновяване, който ще се стартира всеки път в 04.00.


Впоследствие ще защитим рутера още повече, но за сега толкова.