Инсталиране на FreeBSD 13

Ще разгледаме инсталиране на дистрибуцията FreeBSD 13, като самата инсталация ще се извърши върху виртуална машина със следните параметри: - един процесор с 4 ядра - 4Gb RAM - 33Gb твърд диск, два броя

Pic01

Самата инсталация не е сложна, но някои моменти ще задълбаем повече. Да започваме.


Pic02

Натискаме Enter и продължаваме


Pic03

Избираме Install и продължаваме


Pic04

Дефинираме клавиатура с която ще боравим и да е различна от US. В случая избираме Bulgarian (Phonetic).


Pic05

Дефинираме името на хоста, в случая е free.


Pic06

Избираме някои системни компонента които ще се инсталират. В случая избираме само 32 битови библиотеки, всичко останало не е задължително и може допълнително да се инсталира или настрои.


Pic07

Много важен момент. Имаме два диска, може да ползваме UFS (старата файлова система на FreeBSD) но това не ни дава никакво предимство. Използвайки ZFS ще можем да изградим гъвкав RADI. Освен това има и други предимства но в това ръководство основната цел ще е изграждането на софтуерен RAID масив. Избираме Auto (ZFS). Също ако смятате, че сте достатъчно добри може и през менюто Manual, но за начало ще тръгнем чрез Auto (ZFS).


Pic08

Обърнете внимание Pool Type: stripe 0 disks. Винаги пула който създава ZFS е Stripe (RAID0). После вътре в този пул ще създадем и RAID1 от двата диска. Обърнете също внимание на името на пула (zpool), както и схмата на партициите GPT. Може малко да е объркващо за сега, но в следващите статии всичко това ще го обясня и ще покажа голямото предимство на файловата система ZFS.


Pic09

Указваме, че ще изграждаме RAID1 (огледален). В зависимост от това колко диска ще ползвате може да се изгради RAID10 (минимум 4 диска), RAIDZ1 (позволява загубата на данни от един диск примерно да изгори), RAIDZ2 (позволява загубата на данни от два диска) и RAIDZ3 (позволява загубата на данни от три диска). Много важна тема но ще трябва да прочетете повечко за ZFS.


Pic10

Избираме двата диска чрез които ще изградим RAID1


Pic11

Предупреждава ни, че всичко което има по дисковете ще бъде унищожено.


Pic12

Започва самата инсталация. Изчакваме докато стане 100$.


Pic13

Предлага да създадем парола на главния потребител ROOT.


Pic14

Повтаряме паролата на ROOT за съвпадение на паролите.


Pic15

Дефинираме мрежовия интерфейс който ще ползваме. В случая е em0.


Pic16

Ще ползваме мрежовия протокол IPv4.


Pic17

Ще ползваме DHCP за дефиниране на IP адреса.


Pic18

Няма да използваме протокола IPv6.


Pic19

Дефинираме домейна който ще ползваме tachko.com, както и DNS сървърите.


Pic20

Дефинираме региона в който се намираме (Европа/България).


Pic21

Дефинираме и страната в която се намираме.


Pic22

Потвърждаваме за правилността на горния избор.


Pic23

Дефинираме текущата дата.


Pic24

Дефинираме текущия час.


Pic25

Отново важен момент. Избираме sshd за да може отдалечено да управляваме FreeBSD, ntpd за да може автоматично сървъра да си сверява датата и часа, както и powerd за да може системата е е енерго спестяваща (Автоматично регулира честотата на процесора в зависимост от натовареността на системата). Другите опции за сега не са ни необходими.


Pic26

Тук за сега нищо не избираме.


Pic27

За по-голяма защита ни предлага да създадем потребител различен от ROOT. Ако ще работим отдалечено на системата това е добра практика.


Pic28

Username: cccp Full name: CCCP Uid (Leave empty for default): натискаме Enter Login group [cccp]: wheel Login class [default]: натискаме Enter Shell (sh csh tcsh nologin) [sh]: натискаме Enter Home directory [/home/cccp]: натискаме Enter Home directory permissions (Leave empty for default): натискаме Enter Use an empty password? (yes/no) [no]: натискаме Enter Use a random password? (yes/no) [no]: натискаме Enter Enter password: P@ssw0rd Enter password again: P@ssw0rd Username: cccp Password: ***** Full Name: CCCP UID: 1001 Class: Groups: wheel Home: /home/cccp Home Mode: Shell: /bin/sh Locked:no OK? (yes/no): yes Add another user? (yes/no): no


Pic33

Готови сме с инсталацията, Exit за изход от инсталационното меню.


Pic34

Предлага ни ако нещо сме сбъркали да се върнем в инсталационното меню. Избираме No защото за сега всичко е правилно.


Pic35

Готови сме с инсталацията, рестартираме се наново за да влязат промените в сила.

Pic36

Забележете, че по време на рестарта ползваме двата диска които работят в RAID1.


Pic37

Системата се зареди успешно. Може да влезем в нея с потребител и парола.